Frimærkeklubben / Program efterår 2020

Program efterår 2020

Klubmøderne finder sted i SENIORHUSET, Merkurs Plads 8, 4800 Nykøbing F.
Vi har det bagerste mødelokale.
 
Mødeaftenerne afvikles sædvanligvis sådan:
19.00 - 19.30: Bytte indenfor aftenens samle/bytteområde, socialt samvær.
19.30 - ca. 22.00: Informationer fra bestyrelsen. Herefter præsenteres aftenens tema.
GÆSTER ER ALTID VELKOMNE!
 
HUSK at medbringe materiale til de små hyggelige auktioner på mødeaftenerne!
 
 
Som Coronasituationen ser ud pt. er der givet grønt lys til at vi må benytte Seniorhuset, dette kan dog ændre sig, så vi tager forbehold for efterårsprogrammets afvikling!
De fleste af klubbens medlemmer befinder sig aldersmæssigt i den såkaldte risikogruppe, og nogle også med yderligere helbredsmæssige udfordringer, så vi henstiller til alle om at udvise størst muligt hensyn og omtanke ved klubmøderne.
Husk god håndhygiejne, host og nys i albuen, vask og sprit dine hænder ofte og HOLD AFSTAND!!
Klubben sørger for at der er håndsprit på bordene!
 
BESTYRELSEN.
 
 
1. september:
SÆSONSTART EFTERÅR 2020.
Velkommen tilbage fra sommerpausen!
Vi glæder os til at høre om du fandt frimærker, breve eller postkort til din samling i løbet af sommerpausen.
Start af pointspil.
 
 
15. september:
GENERALFORSAMLING med spisning. Tilmelding nødvendig!
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
4. Valg til bestyrelsen.
    Stig Jacobsen.
    Erik Øgaard Nielsen.
    Leif Jensen.
    Alle er villige til genvalg.
5. Valg af revisorer.
    Jan von Deyen.
    Flemming Christiansen.
6. Indkomne forslag:
    Kontingentforhøjelse 2021.
    Forslag skal være formanden ihænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
 
 
 
 
29. september:
FRIMÆRKEQUIZ med præmier.
Flemming Ruder er tilbage som Quizmaster, efter sin ufrivillige pause!
 
 
 
 
13. oktober:
TYSK FELTPOST.
Stig Jacobsen viser eksempler, og beretter om dette enormt store emne.
 
 
 
27. oktober:
AUKTION.
Tag jeres overskudsmateriale med...
Stig Jacobsen svinger hammeren, og tæller til Første - Anden - Tredje!!
Så det er altså i aften du slæber det med du ikke selv kan bruge.
 
 
 
 
VORES EGEN BYTTEDAG!
OBS! NY DATO:
Søndag 8. november
NYKØBING F. FRIMÆRKEKLUB,
Sophieskolen, Merkurs Plads 8, Nykøbing F.
 
 
 
10. november:
DANSKE STEMPLER.
Erik Øgaard kaster sig ud i endnu et stort frimærketema.
 
 
 
 
24. november:
HYG OG BYT.
 
 
8. december:
JULEAFSLUTNING med ledsager og spisning. Tilmelding nødvendig!
 
 
 
 
 
 
 
Månedens postkort
 
SEPTEMBER

Byboerne har forstået at landmændene ikke kan få armene ned i begejstring over årets rigtig gode høst! Eller det er måske for voldsomt udtrykt – de vil måske sige at det var da ikke så dårligt?
Uanset hvad, så var der også for 100 år siden travlt med at få høsten i hus og lade, eller videre til landsdelens dengang mange møller, og videre som mel og gryn til hjemmet, bagerier og konditorier.
Månedens postkort viser en håndfuld lokale møller og forretninger afhængige af det hvide pulver.

1+2) Krygers Mølle og Meludsalg på Stubbekøbingvej 44 i Nykøbing F. med mølle i baggrunden og Meludsalg ud mod vejen. Bemærk varesortimentet skrevet på facaden, og det er måske Hr. og Fru Kryger der står i døren på kort nr 2, ved siden af et par stærke møllersvende?
På adressen er der idag køreskole.
Kortene er fra ca 1912-15.

3) Østre Mølle, Nysted - står der på kortet. Familien står foran møllen, og mølleren ovenfor.
Webmasteren ved ikke hvor møllen lå – ved Vantorevej? hvor der nu er noget der hedder Østermølle.
Giv gerne et tip med yderligere oplysninger!

4) Højmøllen hvor Nykøbingvej møder Sydmotorvejen på Nordfalster. Emil Christensen, skriver i 1906 til sin ven Kristian i Maribo:
Kære Ven. Jeg sender dig her vores Mølle på Papir, vi bor paa Hovedlandevejen 3/4 Mil fra Nykøbing. Saa til næste Aar kommer du vel over og besøger os.

5) Harald Olsens Bageri og Conditori, Guldborg L. foran sin imponerende virksomhed, med sin familie, bagersvende og vareudbringning. På muren over hestevognen kan læses at HO har et Damp Bageri – som på det tidspunkt sikkert har været det nyeste. Kortet er udleveret som Jule- Nytårshilsen til kunderne ca 1912-14.
 
6) Og her kigger vi ind i det travle bageri hos Harald Olsen, med flere svende og lærlinge efter alderen at dømme. Den alleryngste er i fuld gang med et stativ med nybagte boller! UHM!!
Bemærk oppe i højre hjørne er der hængt en soldaterlignende ‘gallionsfigur’ op der gør honnør, drilleri eller tradition?? Ovnen kommer fra A/S Strømmen i Randers.
Kortet er sendt i 1914.
 
Klik på billederne hvis du vil se en større udgave.
 
© nykfrim.dk