Frimærkeklubben / Program efterår 2020

Program efterår 2020

Klubmøderne finder sted i SENIORHUSET, Merkurs Plads 8, 4800 Nykøbing F.
Vi har det bagerste mødelokale.
 
Mødeaftenerne afvikles sædvanligvis sådan:
19.00 - 19.30: Bytte indenfor aftenens samle/bytteområde, socialt samvær.
19.30 - ca. 22.00: Informationer fra bestyrelsen. Herefter præsenteres aftenens tema.
GÆSTER ER ALTID VELKOMNE!
 
HUSK at medbringe materiale til de små hyggelige auktioner på mødeaftenerne!
 
 
Som Coronasituationen ser ud pt. er der givet grønt lys til at vi må benytte Seniorhuset, dette kan dog ændre sig, så vi tager forbehold for efterårsprogrammets afvikling!
De fleste af klubbens medlemmer befinder sig aldersmæssigt i den såkaldte risikogruppe, og nogle også med yderligere helbredsmæssige udfordringer, så vi henstiller til alle om at udvise størst muligt hensyn og omtanke ved klubmøderne.
Husk god håndhygiejne, host og nys i albuen, vask og sprit dine hænder ofte og HOLD AFSTAND!!
Klubben sørger for at der er håndsprit på bordene!
 
BESTYRELSEN.
 
 
1. september:
SÆSONSTART EFTERÅR 2020.
Velkommen tilbage fra sommerpausen!
Vi glæder os til at høre om du fandt frimærker, breve eller postkort til din samling i løbet af sommerpausen.
Start af pointspil.
 
 
 
15. september:
GENERALFORSAMLING med spisning. Tilmelding nødvendig!
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
4. Valg til bestyrelsen.
    Stig Jacobsen.
    Erik Øgaard Nielsen.
    Leif Jensen.
    Alle er villige til genvalg.
5. Valg af revisorer.
    Jan von Deyen.
    Flemming Christiansen.
6. Indkomne forslag:
    Kontingentforhøjelse 2021.
    Forslag skal være formanden ihænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
 
 
 
 
29. september:
FRIMÆRKEQUIZ med præmier.
Flemming Ruder er tilbage som Quizmaster, efter sin ufrivillige pause!
 
 
 
 
13. oktober:
TYSK FELTPOST.
Stig Jacobsen viser eksempler, og beretter om dette enormt store emne.
 
 
 
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
27. oktober:
AUKTION.
Tag jeres overskudsmateriale med...
Stig Jacobsen svinger hammeren, og tæller til Første - Anden - Tredje!!
Så det er altså i aften du slæber det med du ikke selv kan bruge.
 
 
 
 
VORES EGEN BYTTEDAG!
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
Søndag 8. november
NYKØBING F. FRIMÆRKEKLUB,
Sophieskolen, Merkurs Plads 8, Nykøbing F.
 
 
 
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
10. november:
DANSKE STEMPLER.
Erik Øgaard kaster sig ud i endnu et stort frimærketema.
 
 
 
 
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
24. november:
HYG OG BYT.
 
 
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
8. december:
JULEAFSLUTNING med ledsager og spisning.
 
 
 
 
 
 
 
Månedens postkort
 
NOVEMBER

Lolland-Falsters Motorklub fostrede i 1906 idéen om at arrangere en stor Automobiludstilling i Nykøbing. Idéen blev med stor begejstring modtaget af alle stiftets håndværker- og industriforeninger som kastede sig ind i arbejdet med udenrigsminister Grev Raben-Levetzau som President for udstillingen som fik navnet: Lolland-Falsters Automobil-, Cycle-, Elektricitets og Motor- Udstilling.
Med indgang fra Østergade i den lille nuværende passage “BrodtWay” ved teatret, blev der på arealet i Hollands Gård bygget en stor hal med sidebygninger til bl.a. en turbine-hal til alt det nye elektriske der skulle udstilles.
Og det blev ikke kun en lille lokal udstilling, for publikum i stort antal kom tilrejsende fra både ind- og udland for at se hvad de 100 udstillere fra DK, Tyskland, Belgien, Frankrig, GB, Schweiz og USA kunne byde på i dagene 2.-11. marts 1907.
Den tilrejste presse fik adgang til udstillingen dagen før åbningen, og var aldeles overvældet. Også Folketidendes udsendte var aldeles udmattet, så han var begejstret over den Ægyptiske Ølhalle fra Brygger Synnestved, hvor “Ægypterinder” serverede store kolde øl!

Gevinsterne i udstillingslotteriet var:
Et Automobil!
En Motorcycle!
Et elektricitetsværk til en bondegård!

1) Indgangspartiet i Østergade.

2) Et vue inde i den elektrisk oplyste store hal.

3) Et eksempel på en moderne elektrisk drevet bondegård.

4) Automobilbladet MOTOR havde naturligvis stand, og som det ses også med prospektkort udstilling.
En udstiller skriver på kortet:
Har solgt 10 stk NSU til Daniel Møller –
Er ved at forhandle med M. om 15 stk.!

5) Moderne Engelsk Køkken udstillet af Daniel Møller, Torvet.

6) Bondestuen, udstillet som kontrast til alt det moderne. Afsenderen skriver:
Her en lille hilsen fra den Internationale Automobiludstilling i Danmark!

7) Kæmpehallen med vikingeskib, skulle naturligvis vise hvor vi kommer fra.
 
Klik på billederne hvis du vil se en større udgave.
 
© nykfrim.dk