Frimærkeklubben / Program efterår 2020

Program efterår 2020

Klubmøderne finder sted i SENIORHUSET, Merkurs Plads 8, 4800 Nykøbing F.
Vi har det bagerste mødelokale.
 
Mødeaftenerne afvikles sædvanligvis sådan:
19.00 - 19.30: Bytte indenfor aftenens samle/bytteområde, socialt samvær.
19.30 - ca. 22.00: Informationer fra bestyrelsen. Herefter præsenteres aftenens tema.
GÆSTER ER ALTID VELKOMNE!
 
HUSK at medbringe materiale til de små hyggelige auktioner på mødeaftenerne!
 
 
Som Coronasituationen ser ud pt. er der givet grønt lys til at vi må benytte Seniorhuset, dette kan dog ændre sig, så vi tager forbehold for efterårsprogrammets afvikling!
De fleste af klubbens medlemmer befinder sig aldersmæssigt i den såkaldte risikogruppe, og nogle også med yderligere helbredsmæssige udfordringer, så vi henstiller til alle om at udvise størst muligt hensyn og omtanke ved klubmøderne.
Husk god håndhygiejne, host og nys i albuen, vask og sprit dine hænder ofte og HOLD AFSTAND!!
Klubben sørger for at der er håndsprit på bordene!
 
BESTYRELSEN.
 
 
1. september:
SÆSONSTART EFTERÅR 2020.
Velkommen tilbage fra sommerpausen!
Vi glæder os til at høre om du fandt frimærker, breve eller postkort til din samling i løbet af sommerpausen.
Start af pointspil.
 
 
 
15. september:
GENERALFORSAMLING med spisning. Tilmelding nødvendig!
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren.
4. Valg til bestyrelsen.
    Stig Jacobsen.
    Erik Øgaard Nielsen.
    Leif Jensen.
    Alle er villige til genvalg.
5. Valg af revisorer.
    Jan von Deyen.
    Flemming Christiansen.
6. Indkomne forslag:
    Kontingentforhøjelse 2021.
    Forslag skal være formanden ihænde senest 14 dage før Generalforsamlingen.
7. Eventuelt.
 
 
 
 
29. september:
FRIMÆRKEQUIZ med præmier.
Flemming Ruder er tilbage som Quizmaster, efter sin ufrivillige pause!
 
 
 
 
13. oktober:
TYSK FELTPOST.
Stig Jacobsen viser eksempler, og beretter om dette enormt store emne.
 
 
 
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
27. oktober:
AUKTION.
Tag jeres overskudsmateriale med...
Stig Jacobsen svinger hammeren, og tæller til Første - Anden - Tredje!!
Så det er altså i aften du slæber det med du ikke selv kan bruge.
 
 
 
 
VORES EGEN BYTTEDAG!
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
Søndag 8. november
NYKØBING F. FRIMÆRKEKLUB,
Sophieskolen, Merkurs Plads 8, Nykøbing F.
 
 
 
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
10. november:
DANSKE STEMPLER.
Erik Øgaard kaster sig ud i endnu et stort frimærketema.
 
 
 
 
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
24. november:
HYG OG BYT.
 
 
AFLYST pga. de seneste Corona stramninger!
8. december:
JULEAFSLUTNING med ledsager og spisning.
 
 
 
 
 
 
 
Månedens postkort
 
OKTOBER

I denne måned besøger vi Sakskøbing, og ser bl.a. eksempler på aktiviteter og personer der for 100-120 år siden var højaktuelle, og måske nu gået i glemmebogen?

1) Der var gang i underholdningen på Saxkjøbing Theater i 1904, hvor skuespiller og Theaterdirektør Oddgeir Stephensen med stort ensemble lagde vejen forbi med syngespillet Rejsen til Kina. Forestillingen spillede også med succes flere sommeraftener i Nykøbing.

2) Et rigtig dejligt postkort med Malvina og Hans Rasmussen i deres hjem. Hans Rasmussen, DM. (Danebrogsmand) (1851-1939), var i 29 år frem til 1914, overlærer (skoleinspektør) ved Borgerskolen i Sakskøbing. Forfatter til en lang række pædagogiske bøger, og meget fremtrædende lokal- og national samfundsdebattør. Medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse og fra første udgave mangeårig redaktør af “Folkeskolen”. Kendte personligt samtidens store profiler: bl.a. Reventlow, Monrad osv. Huspoet hos Lollandsposten hvortil han skrev 3.300 vers!
Kortet er skrevet af Hans Rasmussen i 1913.

3) Fra Blomsterfesten i Saxkjøbing 27.6.1909 med Wienerkapellet “Donauperlen” – tydeligvis en stribe mandlige musikere nydeligt sminket og iført dametøj i den gode sags tjeneste:
Der samles ind til Hvilehjemmet!

4) Pavillonen i Holmeskoven – for 100 år siden et særdeles populært mødested for Sakskøbings borgere. Både til underholdning men også til politiske møder og fester bl.a. i Den Konservative Klub, hvor Hans Rasmussen var formand, og det ligner umiddelbart HR midt for i billedet! En tilfældighed – eller måske ikke? Kortet er sendt i 1908.

5 og 6) Torvets markante bygninger med Post og Telegrafstationen, og på det næste Vett & Wessels forretning ved siden af Thaaning Steffensens Bog- Papir- Musik og Kunsthandel.
Kortene er sendt i 1914 og 1913.

7) Den nye Vej. Et dejligt kort med børn, båd og barnevogn, men hvor er vi? Kortet er fra ca 1908.
 
Klik på billederne hvis du vil se en større udgave.
 
© nykfrim.dk