På denne side efterlyser klubbens medlemmer frimærker, breve, postkort oa til deres samlinger.
Tøv ikke med at tage kontakt hvis du mener du har noget af interesse!

   GAMLE POSTKORT OG FOTOS        
 
MOTIVER:
Alt hvad vi kan lide, også udenlandske!
Royale: På postkort, CDV og Cabinet fotos!
Aviation ~ Politik ~ Reklame ~ Ballet ~ Social historie oa.
Fotokort: Trickfotos, dobbeltexponering, montage, mærkelige fotos, spejlkabinet.
Kunstnerkort: Peder Gadsbøll: Danske Ordsprog og Talemåder, Eigil Petersen: Københavner Typer,
Louis Moe: Nærbilleder, ca 1906, Gerda Wegener.
Mary Willumsen postkort – samt bedre udenlandske kort.
*
TOPOGRAFI:
Nykøbing Falster ~ Alle udenlandske, kun bedre kort!
*
Dekorative nodeblade fra 20-30erne.
 
Mvh. Palle H Petersen & Kirsten Andersen
palle-h-petersen@post.tele.dk  54859557 - 21292535
   RUSSISKE FRIMÆRKER                    
 
RUSSISKE FRIMÆRKER FRA
ZAR- OG BORGERKRIGSPERIODEN
 
Zarperioden – AFA nr. 1-140
- enkeltmærker, overtrykte mærker, varianter og
specielle stempler.
Borgerkrigsperioden 1918/1923
- Arméudgaver og lokaludgaver.
- enkeltmærker, overtryk, stempler fra de forskellige hære.
*
Ved dyrere mærker forudsættes attest!
*
Henvendelse:
Jan von Deyen
Engvej 25, DK 4800 Nykøbing F.
vondeyen@post.tele.dk eller 53470110
   DET DANSKE FYRVÆSEN                 
 
MATERIALE VEDRØRENDE
DET DANSKE FYRVÆSEN SØGES:
 
Ældre postkort med danske fyr. I sort/hvid og kolorerede.
Postkort med danske fyrskibe, fyrtransportskibe og lignende.
Post sendt til eller fra de danske fyr.
Post sendt til eller fra Fyradministrationen.
*
Andet relevant materiale om det danske fyrvæsen gennem tiderne:
Gamle billeder, cirkulærer, instrukser, plakater, avisudklip og lignende.
*
Henvendelse:
Werner Nordkvist
Lågebrovej 12, 4990 Sakskøbing.
© nykfrim.dk